Povzbuzení ze Slovenska


Musím říci, že to, že přijeli a sloužili sourozenci ze Slovenska, bylo opravdu povzbuzující. Kromě chval, které byly plné Boží přítomnosti, pokoje a radosti, se mi také líbilo slovo od Magdy Rosové, která mluvila o horlivosti pro Hospodina. O každodenním nadšení, životě s Pánem. Někdy se vypravíme na nějakou konferenci nebo seminář, který nás nadchne, nebo tam něco prožijeme s Pánem. A i přesto, že si to nechceme nechat vzít a chceme si to nést dál a dál, tak se někdy časem stane, že upadneme do každodenního rytmu a říkáme si, proč nic nezažíváme a proč to není tak jako předtím. Ale je to o našem postoji, o postoji srdce.

Ale vůbec to tak nemusí být. Bůh má pro nás plán. Boží plán. My chceme být jeho součástí, a pokud se necháme vést Jím a Duchem svatým, tak budeme zakoušet Jeho přítomnost a jednání na každém kroku, v každodenních situacích.

Bože, pomoz mi, nechci se dívat na to, co je za mnou, ale hnát se dopředu. Kristus není za mnou, ale je přede mnou.
Jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou. Fil 3:13

Aleš Náhlý

Autor: admin | Vydáno dne 06. 04. 2013