Ohlédnutí za rokem 2011/2012Pokud se ohlédneme za minulým rokem, můžeme vnímat dva rozdílné pocity: jednak vděčnost za to, co se z Boží milosti podařilo, ale také nespokojenost, že některé věci jdou pomalu, nebo se nepodařily vůbec.

Radost můžeme mít z každého, kdo ve svém životě prožil nějaký posun a proměnu, i z těch, kteří do regionu vstoupili nebo začali pravidelně přicházet na shromáždění. Na průběhu shromáždění se též podílelo více lidí (vedení, vysluhování Večeře Páně) a ve větší míře se zapojila i mládež. Jsme vděční za Ratolesti a jejich vedení chval i za shromáždění připravená a vedená mládeží. Dobrou příležitostí k popovídání s přáteli bylo nově i občerstvení s kávou a čajem po konci shromáždění. V minulém období došlo ke změně webových stránek, které však čekají ještě další změny a inovace. Vděční jsme i za návrat k veřejným evangelizačním akcím na sídlišti v Ládví.

Během roku jsme pokračovali v modlitební podpoře Zdeňka a Jitky a v modlitbách jsme bojovali za Zdeňkovo zdraví. Všechny nás velmi zasáhlo, když Zdeněk 2. června odešel. Náš zármutek zmírnilo jen to, že odešel domů k našemu Pánu.

Při hledání, jak rozšířit vedení regionu o dalšího staršího (či další starší) jsme se neposunuli. V anketě k tomuto tématu bylo možné vyjádřit své podněty. Oslovení lidé ale v současné době povolání do služby staršího nevnímají. Modlíme se dál, aby každý z nás dobře rozeznával svá obdarování a povolání a vstupoval do nich.

Také se nám zatím nepodařilo najít vhodný prostor na Praze 8, abychom byli více „na severu“. Určitou variantou by mohlo být multifunkční centrum v Chabařovické, na místě, kde jsme se kdysi scházeli. Vše je zatím ze strany městské části ve stádiu plánů a tak se můžeme modlit, aby tam skutečně vyrostlo centrum, které bychom mohli využívat (vhodnost prostor, cena apod.).

Přestože jsme v minulém období měli nejnižší výdaje od roku 2008, díky nižším příjmům jsme skončili se ztrátou. Příjmy z desátků byly o 100.000 Kč nižší než předchozí rok a také skončil pravidelný příjem za redakci a sazbu Sborového dopisu. Pokles desátků může souviset se současnou ekonomickou situací v naší zemi. Pro nás to znamená, že musíme příjmy a výdaje více sledovat, a pravděpodobně i přehodnotit plánovaný rozpočet na další rok. Věříme, že i přes současný nepříznivý stav se v našich životech i na regionu naplní slovo: A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. (2Kor 9:8)

Máme tedy být za co vděční, a zároveň před sebou vidíme řadu úkolů a výzev, se kterými bez Boží pomoci příliš nepohneme, ale spolu s apoštolem Pavlem můžeme vyznat: Všecko mohu v Tom, který mne posiluje. (Fil 4:13)

Autor: admin | Vydáno dne 16. 11. 2012