O nás

 

Jsme společenstvím různorodých lidí se zastoupením všech generací: děti (rodiny s dětmi), mládež, střední i starší generace, a většinou bydlíme v severní části Prahy. Spojuje nás to, že nás Bůh miluje, že nám odpustil hříchy a začal proměňovat a proměňuje naše životy. I když jsme každý jiný, víme, že se s námi Bůh může setkat osobně a jednotlivě, svým originálním způsobem. Scházíme se v příjemném prostředí sálu Rezidence Rosa (v 1. patře) ke společným bohoslužbám vždy 2., 3. a 4. neděli v měsíci (kromě prázdnin) v 9:30.

Rádi bychom, aby tato shromáždění byla místem, kde se každý příchozí může setkat s Božím jednáním, a to skrze kázané Boží slovo, osobní svědectví o tom, co Bůh v našich životech dělá dnes, nebo i skrze druhé lidi.

Společně také Pána Boha chválíme písněmi za doprovodu hudební skupiny. Nedělní shromáždění trvá přibližně dvě hodiny. Děti mají svůj vlastní program.

Jsme součástí sboru KS Praha a patříme do Církve Křesťanská společenství, která je registrována Ministerstvem kultury. Jsme finančně nezávislí na státu, na život sboru přispívají věřící dobrovolnými dary.

Srdečně zveme všechny, kteří cestu k Bohu teprve hledají, i ty, kteří nás chtějí více poznat. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Božovský, pastor KS Praha Sever
prahasever@kaes.cz