Články z rubriky: Nedělka


admin
27. 03. 2013

Velikonoční nedělka


V neděli 24.3. měly děti společný program.
Pravda, trochu v předstihu, ale protože na Velikonoční prázdniny dost dětí nebude v Praze, slavili jsme spolu Hod Beránka na Květnou neděli. Podívejte se, jak se nám to podařilo a jak jsme se měli.

Prosím o shovívavost. Při prohlížení se posunujte pomocí šipek, nejlépe na klávesnici.


admin
09. 03. 2013

Setkání ke službě dětem


V neděli 10. 2. proběhlo v návaznosti na výroční shromáždění setkání zaměřené na službu dětem na našem regionu.

Sešlo se nás kolem 12 a nejprve jsme si připomněli, jaké místo mají děti v Božím srdci. Nejen, že jsou děti pro Boha velmi důležité (Mt 19,13-14), ale záleží Mu také na tom, jaký postoj k nim má každý z nás (Mt 18,1-10). Někteří z nás se podělili o své zážitky ze služby dětem.
Potom zástupci nedělky a oddílů informovali ostatní, jak to v jednotlivých odděleních vypadá,... více


admin
16. 11. 2012

Díkůvzdání v nedělce


Zcela jistě je každý den za co Pánu děkovat a zcela jistě je dobré si pro naše díky Pánu vyhradit jeden zvláštní den, kdy Mu děkujeme za celý uplynulý rok, kdy Mu vyjadřujeme vděčnost za naše životy, naše rodiče, přátele, domovy.


Tento rok Jana dětem zdůraznila, že jídlo, teplo a domov není vůbec samozřejmá věc. I když generace před námi si tuto skutečnost velmi reálně uvědomovala díky zřetelné závislosti, zda Pán dá déšť polím ve správný čas a sucho v čas sklizně, naše... více


admin
12. 11. 2010

Nedělkové díkůvzdání


Ani jsme se nenadáli a rok je za námi.
Znovu byl čas začíst se do 103 Žalmu.

"Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na žádná dobrodiní jeho. …."

A že bylo za co děkovat. Za uplynulý rok, za spasení, za stvoření, za to, že se máme, za nové školy, za nové kamarády, za ochranu.

Naše/vaše děcka si užila všeho dosytnosti. Chval, hostiny, času s Pánem i radost z tvoření. Jejich šikovné tlapky naprosto úžasně zpracovaly nápad, který vymyslely jejich koumavé hlavinky.... více